ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

จังหวัดกำแพงจัดกิจกรรมแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง สินค้า OTOP

วันที่ 11 ต.ค.ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกันเปิด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวอยุธยา

ภายในงานมีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกำแพงเพชร ของดีของเด่น จากหมู่บ้าน 38 หมู่บ้าน ทั้ง 11 อำเภอ มาให้บริการกับประชาชน กว่า 50 บูธ ได้เลือกสรรสินค้า อาทิ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวของ จ.กำแพงเพชร

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนกำแพงเพชร กล่าวว่า กิจกรรมการจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีจังหวัดกำแพงเพชร เป้าหมายสำคัญของการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชน มาเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว เมืองหลัก-เมืองรอง และระดับชุมชน

จังหวัดกำแพงเพชรได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจากพื้นที่ 11 อำเภอ เฉลี่ยอำเภอละ 3 – 5 หมู่บ้าน รวม 38 หมู่บ้านและมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาและต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ชุมชน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ