ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ฟื้นฟูทุ่งนาสู่ป่าเรียนรู้เกษตรชุมชน บนวิถีพอเพียง

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf)ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี และ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต ประมาณ 1,600 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภาคกลางและประเทศไทย ในอีกด้านหนึ่งนั้นโรงไฟฟ้าหนองแซง มีนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เดินตามหลักการขององค์กรที่มีธรรมาภิบาล โดยการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ปลอดภัยไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลจากหลายสถาบันหลายรางวัลในการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น

ข่าวอยุธยา

ยกตัวอย่างโครงการหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาระบบนิเวศชุมชนโดยรอบ ในกิจกรรม “ฟื้นฟูทุ่งนาสู่ป่าเรียนรู้เกษตรชุมชน” กับศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ของโรงไฟฟ้าหนองแซง ซึ่งดำเนินการจากพื้นที่ว่างเปล่าเสื่อมโทรม พลิกฟื้นกลับมาเขียวชะอุ่ม มีแปลงสาธิตการทำเกษตรผสมผสานหลากหลายเพื่อเป็นแนวทางสร้างการเรียนรู้ชุมชน และยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนและใกล้เคียง ด้วยบรรยากาศสวยงามตามเส้นทางชมทุ่งมุ่งสู่การเรียนรู้คู่การทำมาหากินถิ่นเกษตรกร

ข่าวอยุธยา

นายสุวัฒน์ ขุนอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าหนองแซง กล่าวว่า โรงไฟฟ้าของเราตั้งอยู่ในชุมชน เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกับชุมชน เราก็คือสมาชิกหนึ่งในชุมชน ซึ่งมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เราจึงได้ทำโครงการฟื้นฟูทุ่งนาให้เป็นป่าชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ และเราจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรหลายอย่างร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการขยายผลไปสู่การทำเป็นอาชีพเสริมพึ่งตนเองตามแนวทางวิถีพอเพียงฯ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน โรงไฟฟ้าของเรามีนโยบายชัดเจนและดำเนินการในหลายด้านต่อเนื่องมาโดยตลอด

ข่าวอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ