ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พระสงฆ์ 25 รูปเดินลงจากเจดีย์ชัยมงคลสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว

ข่าวอยุธยา

ข่าวอยุธยา วันที่ 25 ต.ค. ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาส นำพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป เดินลงจากโบราณสถาน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นแถวยาวอย่างสวยงาม เพื่อรับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชนที่มากันเป็นครอบครัวสวมใส่ชุดขาว นำข้าวสารอาหารแห้ง ข้ามต้มมัด ลูกโยน มาร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีนักเรียนชายหญิงแต่งกายเป็นเทวดา นางฟ้า โปรยข้าวตอกดอกไม้ ตลอดเส้นทางไปจนถึงศาลาการเปรียญ

ข่าวอยุธยา

พระครูสิริชัยมงคล กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหลังจากพุทธเจ้า ทรงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตลอดเข้าพรรษา ขณะเสด็จกลับลงมาพุทธศาสนิกชนได้รอรับเสด็จใส่บาตร สำหรับวัดใหญ่ชัยมงคล พระสงฆ์จะเดินลงมาจากพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นโบราณสถานสำคัญอายุหลายร้อยปี ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะต่อข้าศึก เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันสืบต่อมาเป็นภาพของของความสวยงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ