ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าชมกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ข่าวอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ โรงไฟฟ้าอุทัย บริษัทกัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เฟสที่ 3 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นายก่อฤกษ์ ปัญญาประทีป ผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอุทัย และคณะพนักงาน ให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 80 ท่าน เข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าวอยุธยา

สำหรับโรงไฟฟ้าอุทัย บริษัทกัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ มีกำลังการผลิตประมาณ 1,600 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยและได้รับรางวัลในการจัดการโรงงานและการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้ามีศึกษาดูงาน

ในการเยี่ยมชม ได้เปิดโอกาสการถามตอบแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการโรงงานและสิ่งแวดล้อม ชมการดำเนินงานของโรงงานโดยรอบแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ข่าวอยุธยา

จากการสอบถามนักศึกษาหลายคนมีความคิดเห็นว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งได้เข้ามาสัมผัสได้ดูโรงไฟฟ้าจริงๆ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของโรงไฟฟ้าอุทัย และ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ได้เนื้อหาสาระที่เป็นวิชาการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานอย่างครบถ้วน นอกจากเชิงเทคนิควิชาการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ยังได้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดการในการอยู่ร่วมกับชุมชน และ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต้องสร้าง อยู่ร่วมกับชุมชนสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ