ททท.พระนครศรีอยุธยา รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเก็บขยะแลกของรางวัล

วันที่ 1 ม.ค. ที่หน้าศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (อาคารศาลากลางหลังเก่า) จ.พระนครศรีอยุธยา ศาลากลางกลังเก่า นางอรสา อาวุธคม ผอ.ททท.สำนักงาน พระนครศรีอยุธยา เปิดกิจกรรม โครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”@อยุธยามรดกโลก เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมแข่งขันวิ่ง อยุธยามาราธอน 2018 โดยเชิญชวนให้ร่วมกันเก็บขยะที่เป็นพลาสติก20 ชิ้นมาแลกของที่ระลึกของ พบว่ามีนักวิ่งและประชาชนร่วมในกิจกรรมช่วยกันเก็บขยะที่เป็นพลาสติกที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้

นางอรสา อาวุธคม ผอ.ททท.สำนักงาน พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางสำนักงานท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มจัดกิจกรรม รณรงค์ปลุกจิตสานึกให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยกันไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว และ ไม่ใช่ถุงพลาสติก เพราะยากต่อการย่อยสลาย โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองมรดกโลก ต้องช่วยกันรักษาด้วยการไม่ทิ้งขยะไม่เพิ่มขยะในพื้นที่มรดกโลกด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ