โรงไฟฟ้าหนองแซง (Gulf) ร่วมกับชุมชนฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลำห้วยบ่า หมู่ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอหนองแซง จ.สระบุรี พร้อมด้วย ประมงจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อ.หนองแซง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และโรงไฟฟ้าหนองแซง (บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด)

ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ หลากหลายลงสู่แหล่งน้ำเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและการขยายพันธุ์มากขึ้น ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน รณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาแหล่งน้ำ และร่วมมือกันในการฟื้นฟูให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และ รักษาระบบนิเวศน์ในเกิดความสมดุลอุดมสมบูรณ์ มีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการบริโภค และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ