โรงพยาบาลเสนาออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ข่าวอยุธยา เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่วัดสามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา นายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ

ออกหน่วยบริการทางการแพทย์เบื้องต้น ให้กับประชาชนรักษาโรคทั่วไป โรคทางตา ตรวจวัดสายตา บริการทันตกรรม บริการด้านจิตวิทยาคลินิก กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง และการสัญจร

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลสามตุ่ม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจภูธรมารวิชัย และส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตอำเภอเสนา มาให้บริการกับประชาชนด้านต่างๆด้วย

สำหรับกิจกรรมเป็นความร่วมมือของหน่วยงานราชราชการ ที่ร่วมกันออกหน่วยแพทย์และหน่วยงานราชการเคลื่อนที่ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ตำบลสามตุ่ม พร้อม จัดบริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน แก่ประชาชน ในพื้นที่ที่การคมนาคมไม่สะดวก ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น เป็นไปตาม “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ข่าวอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ