ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

วิทยาลัยการอาชีพมหาราชจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฝึกนักศึกษากับช่างชุมชนแลกเปลี่ยนทักษะวิชาชีพ

ข่าวอยุธยา วันที่ 21 ม.ค.ที่วัดกลาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช ดร.ศศิญา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช นายสำรอง บุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ร่วมกันเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FixIt Center) มีกลุ่มช่างด้านต่างทีมีประสบการณ์ในชุมชน นักเรียนนักศึกษา ชาวบ้านร่วมในกิจกรรม

พร้อมกับ มอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ในการซ่อมบำรุงไว้ให้กับชุมชนเพื่อใช้ในการซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือประกอบอาชีพของชุมชน ที่สามรรถยืมไปใช้ได้ มีการ เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น การปลูกถั่วงอก การทำซูชิ การเพ้นท์นผ้าบาติก การลงรักปิดทอง การทำขนม การทำอาหารพื้นบ้าน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งนำศึกษา มาให้บริการตรวจซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือประกอบอาชีพของชาวบ้าน การซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การรับมีด

การจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง เป็นการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐบาล และสถานบันอาชีวศึกษา ในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและสถาบันทางอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการตรวจซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน เพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ยกระดับฝีมือช่างชุมชน

โดยการพัฒนาทักษะอาชีพ การซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกับช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของช่างชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่างชุมชนกับนักศึกษา เป็นการเพิ่มประสบการณ์ พร้อมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในการออกปฏิบัติงานในชุมชน เป็นการเพิ่มสถานที่ในการปฏิบัติงานจริงด้านทักษะกับนักเรียนนักศึกษา ให้มีความสามารถและประสบการณ์ เพิ่มสมรรถนะและความพร้อม อันเป็นการสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ประชาชนในชุมชน จะได้รับความรู้และสามารถซ่อมบำรุงเครื่องใช้ทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อันเป็นเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน ส่วนช่างชุมชน จะได้รับการพัฒนาและยกระดับ โดยการเพิ่มทักษะการฝึกปฏิบัติจริง กับทีมงานช่างซ่อมประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อให้การบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ