ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พระสงฆ์สามเณรวัดกษัตราธิราชสอบเปรียญธรรมผ่าน 19 รูป

ข่าวอยุธยา วันที่ 28 มี.ค.ที่ศาลาการเปรียญ วัดกษัตราธิราช ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร รับศีล ฟังธรรม เนื่องในวันพระ โดยมีพระราชธานินทราจารย์ เจ้าคณะตำบลบ้านบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราช นำพระสงฆ์สามเณรสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้ศีล เทศนาพระราชธานินทราจารย์ ได้กล่าวกับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ ว่า หน้าที่ของพระสงฆ์ มีหลักอยู่ คือ

1. หน้าที่ในการศึกษาธรรม
2. หน้าที่ในการปฏิบัติธรรม
3. หน้าที่ในการเผยแผ่ธรรม
4. หน้าที่ในการรักษาธรรม

ในส่วนของการศึกษาธรรม ทางวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ได้เปิดเป็นสำนักศาสนศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและหรือแผนกบาลี ในปีการศึกษา 2562 มีพระสงฆ์สามเณร สอบได้เปรียญธรรม 1-2 จำนวน 6 รูป สอบได้เปรียญธรรม3 จำนวน 2 รูป สอบได้เปรียญธรรม 4 จำนวน 7 รูป สอบได้เปรียญธรรม 5 จำนวน 4 รูป นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่พระสงฆ์สามเณรหลายรูปผ่านการสอบได้เปรียญธรรมตามลำดับถึง 19 รูป ซึ่งจะได้นำไปสู่การเผยแพร่รักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้สืบไป

สำนักเรียนของวัดกษัตราธิราช จะมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเรียนประมาณ 20 รูป ทางวัดจะส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยติธรรม เพื่อให้เป็นการสืบทอดเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ