ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนื่องในวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

วันที่ 3 เม.ย. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน สักการะศาลหลักเมือง บวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องในวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีให้มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของอดีตบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ รวมถึง เป็นการรวมพลังมวลชนนำไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกหมู่เหล่าโดยจุดแรกได้ประกอบพิธีสักการะศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จากนั้น จัดพิธีถวายราชสักการะ พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 417 รูป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ