ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ชาวชุมชนโคกมะยมร่วมแรงร่วมใจกวนข้าวทิพย์สืบทอดประเพณีโบราณ

ข่าวอยุธยา วันที่ 17 พ.ค. ที่วัดโคกมะยม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พระปลัดประพันธ์ศักดิ์ สุรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดโคกมะยม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ น.ส.วรัทยา ตรีสินธุ์ กำนันตำบลคานหาม พร้อมด้วย นายสุนิมิตร สุนทรานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่8 นายชาตรี สัตย์ส่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่9 ร่วมกันประกอบพิธี กวนข้าวกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวข้าวทิพย์

โดยมีชาวบ้านชุมชนโคกมะยม กลุ่มพนักงานโรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันสืบสานประเพณีกวนข้าวข้าวทิพย์ ตามแบบประเพณีโบราณ เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา และแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมในพิธีไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล

ประเพณีกวนข้าวทิพย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความศรัทธาความเชื่อที่ยังมีอยู่ของประชาชนทั่วไป และผู้นำในชุมชนที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ เพราะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนจำนวนมาก ในการเตรียมการ การจัดหาอุปกรณ์ในการกวน แรงงานในการกวน และการเตรียมการ การกวนข้าวทิพย์สำเร็จถือว่าเป็นความสามัคคีและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ