ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อยุธยารับมอบกรมธรรม์ พรบ.รถรางล้อยางนำเที่ยว คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

วันที่ 1 ก.ค. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบกรมธรรม์ใน”โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น จังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”. โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. เป็นผู้มอบกรมธรรม์ในครั้งนี้
นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ กล่าวว่า โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารคลัง
จังหวัด. ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ร่วมมือกันผลักดันให้รถรางล้อยางน้ำเที่ยวในจงหวัดพระนครศรีอยูธยา มีกรมธรม์ประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้ใช้บริการถรางล้อยางนำเที่ยวนี้ เกิดความอุ่นใจ
และรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ