ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เทศบาลนครอยุธยา ตรวจวัดสายตาแจกแว่นสายตาให้กับวัยทำงาน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ข่าวอยุธยา วันที่ 22 ก.ค.ที่สวนสาธารณะ พระราชวังจันทรเกษม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเปิดโครงการตรวจวัดสายตาแจกแว่นให้กับกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ ในชุมชน 66 ชุมชน

ว่าทีร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ประชากรในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีทั้งหมด 51,675 คน พบว่ากลุ่มทำงานและสูงอายุมีประมาณ 54,809 คน ซึ่งพบว่ามีความผิดปกติทางสายตา เนื่องจากกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการมองเริ่มเสื่อมลง ซึ่งหากไมได้รับการแก้ไขส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันและสุขภาพ จะทำให้ปวดศีรษะ ปวดตาเป็นประจำ จึงจำเป็นที่จะต้อได้รับการแก้ไข ซึ่งการใช้แว่นตาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่ประชาชนกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุ จำนวน 2,400ราย ซึ่งจะมีการดำเนินการไปตามชุมชนต่างๆทั้ง 26 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 ก.ค.2562 ข่าวอยุธยาคุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ