ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ขนส่งอยุธยาจัดสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร “ผู้จัดการความปลอดภัยทางถนน” Transport Safety Manager

วันที่ 24 ก.ค.ที่ โรงแรมวาสนาดีไซน์ โฮเต็ล จ.พระนครศรีอยุธยา นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ร่วมกันเป็นประธานเปิดการ สัมมนาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค มีประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 28 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง (10) จำนวน 9 ราย และรถโดยสารไม่ประจำทาง (30) จำนวน 19 ราย

ในการสัมมนาผู้ประกอบการรถโดยสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
โดยกรมการขนส่งทางบก ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนในทุกขั้นตอนการขนส่งตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้การขนส่งทางถนนของประเทศไทยมีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดเป็นมาตรการหรือจัดทำแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) ที่กรมการขนส่งทางบกจัดทำขึ้น ภายใต้แผนงานและแนวทางในการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนครอบคลุมทุกประเภทการขนส่ง ได้แก่ รถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทาง, รถบรรทุกไม่ประจำทาง, รถบรรทุกส่วนบุคคล, และรถบรรทุกวัตถุอันตราย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ