ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ขนส่งจังหวัดจัดอยุธยาจัดกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

วันที่ 2 ส.ค.ที่ โรงเรียนปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางฉันทนา เปียทอง ผอ.โรงเรียนปัณณวิชญ์ นายสุเทพ กุมุท นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 4-6 จำนวน 323คน และคุณครูต้นแบบ (ครูแม่ไก่)จำนวน 13 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับความรู้ความเข้าใจ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ มีประสบการณ์และทักษะการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อต้องพบเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าจากการขับขี่ ส่วนครูต้นแบบ หรือ ครูแม่ไก่ จะนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยอยู่คู่กับโรงเรียนอย่างยั่งยืนกฎจราจร จากสภาพความเป็นจริงที่มีการจำลองของถนนสัญญาณจราจรต่างๆ การมีน้ำใจบนท้องถนน
นายสุเทพ กุมุท นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการรณรงค์ วางมาตรการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังมีผู้ขับรถประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นว่าการปลูกฝังวินัยจราจรให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน อันถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกและทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในอนาคต
ประกอบกับในปี พ.ศ.2562 นี้เป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ