โรงเรียนเอกอโยธยาเปิดการแข่งขันกีฬาสีอนุบาล เสริมสร้างพัฒนาการนักเรียน

ข่าวอยุธยา วันที่ 9 ก.ย.ที่โรงเรียนเอกอโยธยา ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สาธินี ผ่องอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในกิจกรรมและชม ขบวนพาเหรด ชมการแข่งขัน เชียร์รีดเดอร์ ของแต่ละ สี อย่างสนุกสนาน
ดร.สาธินี ผ่องอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทักษะทางด้านกีฬา ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และยังเป็นการปลูกฝัง เสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เห็นพัฒนาการของบุตรหลานที่ได้เข้ามาศึกษา ในโรงเรียน สามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่ต่างจากที่บ้าน อยู่ร่วมกับเพื่อน กล้าแสดงออก
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ