“อยุธยาซิตี้พาร์คจัดอบรมดับเพลิงประจำปี 2562”

นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองนครนายก อดีตรองปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “วิธีการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2562 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คุณสมยศ ขาวพวง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอโยธยา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยมี นายสาธิต เต่าทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองนครนายก กล่าวว่า คำพูดที่ว่า “โจรปล้นสิบครั้ง ยังไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียว” นั้นเป็นความจริง เพราะว่าอัคคีภัยสามารถสร้างความเสียหายที่เราคาดไม่ถึง ทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ การวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ดี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญจะสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามใหญ่โตและดับไฟได้ด้วยเวลาอันสั้น เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการดับเพลิงขั้นต้น สามารถ เลือกและใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง และรู้เทคนิคในการดับเพลิงประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยคุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ