สภาอุตสาหกรรม หอการค้า อยุธยา จัดสัมมนาตลาดทุนสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SMEs

วันที่ 21 พ.ย. ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพูนสุข สุวรรณคดี รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอทเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นประธาน เปิดการสัมมนา ตลาดทุนสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SMEs โดยมี ผู้ประกอบการธุรกิจ ในจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการสัมมนากว่า 30 ราย

โดยมีวิทยากรที่มีความชำนาญด้านตลาดหลักทรัพย์ให้ความรู้ อาทิ นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( set)บรรยายหัวข้อตลาดทุนไทยช่วยให้ธุรกิจเติบโต นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์แอนด์ฟู้ด ซัพพลาย จำกัดมหาชน

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอทเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ นำผู้ปะกอบการธุรกิจ ขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนหลักทรัพย์มาแล้วมาให้คำแนะนำและในฐานะ APMเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วมีผลดีอย่างไร โดยเฉพาะรัฐสนับสนุนและลดอัตราดอกเบี้ยให้ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆที่เป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการ นอกจากนั้นผู้ประกอบการ สามารถขยายกิจการ ให้มีกำลังการผลิต สินค้า ได้ด้วย เชื่อว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาว นักธุรกิจ ผุ้ประกอบการใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพูนสุข สุวรรณคดี รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดสัมมนา เป็นความร่วมมือกันของตลาดหลักพรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอการค้าจังหวัด และ บริษัท แอสเวท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลในด้านตลาดทุนที่สามารถสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจแลผู้ประกอบการในจังหวัดอยุธยา ทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของระบบบัญชี และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการเปิดโลกทัศน์ในการทำธุรกิจดียิ่งขึ้นต่อไป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ