ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อบจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงาน วันคนพิการ

ผู้สื่อข่าวรายงว่าเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” การบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นการจัดงานกิจกรรมเพื่อ “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำ คนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ” ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบดอกไม้ให้แก่คนพิการต้นแบบ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการดีเด่น และสถานประกอบการดีเด่นด้านการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ การมอบรถโยกคนพิการ การแสดงความสามารถของเด็กคนพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน “คนพิการต้นแบบ” หน่วยบริการประชาชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการและประชาชนที่สนใจร่วมงานกว่า 3,000 คน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ