ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ผู้นำอิสลามอยุธยาแนะพี่น้องมุสลิมยกมือทักทายกันแทนการสลามป้องกันไวรัสโควิด-19

วันที่ 14 มี.ค. ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโต๊ะอิหม่าม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนครินทร์ อาจหาญ รองสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันประชุมหาแนวทางป้องกันต้านไวรัสโควิด 19 มีวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาให้ความรู้ความเข้าใจโดยนายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบหน้ากาอนามัยแบบผ้า และนายเกื้อกูล ด่ายชัยวิจิตร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบเจรลล้างมือแบบพกพา ให้กับทางคณะกรรมการอิสลามนายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ยังไม่น่ากังวล แต่เราไม่ควรประมาท ควรหลีกเลี่ยง กิจกรรมการวมกลุ่มของจำนวนมาก ทางจังหวัดได้ยกเลิกกิจกรรมไปหลายกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกัน เราต้องสร้างความรู้ความใจ ไวรัสไวรัสโควิด จะติดต่ออย่างไร ป้องกันอย่างไร ต่อไปจะเรียกส่วนราชการที่เกี่ยว ข้องภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มาหาแนวทางร่วมกันในการปฏิบัติอย่างไรเพื่อเรียกความเชื่อมั่น ของนักท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวในอยุธยา ได้อย่างปลอดภัยนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิม ให้เริ่มจากตัวเองก่อนทำบ้านเรือน ตัวเองให้สะอาด และหมั่นทำความสะอาดมัสยิด โดยเฉพาะการล้างทำความสะอาดมือบ่อยๆ พี่น้องมุสลิมเรา มีสังคมเป็นวัฒนธรรมแบบพี่น้อง ช่วงเวลาที่เราพบเจอกันทักทายกัน ด้วยวิธีการสลาม คือกาสัมผัสมือ เวลาที่เราไปงานบุญหรือกิจกรรมที่พบกับคนจำนวนมากขอให้ใช้วิธีการยกมือขึ้นแทนเป็นการทักทายและการรับสลามแทน เพื่อเป็นการเลี่ยงต่อการสัมผัสมือ หากมีความจำเป็นที่ต้องสัมผัสมือขอให้เราล้างมือทำความสะอาด และในเรื่องของการเวลาที่เราไปงานบุญ กิจกรรมที่มีการรับประทานอาหารของหลีกเลี่ยงการ ใช้มือในการรับประทานอาหาร ใช้ช้อนกลางนายเกื้อกูล. ด่านชัยวิจิตร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่มาก ด้วยวัฒนธรรมทางศาสนาอิสลาม จึงมีความห่วงใยและกังวล จึงได้ปรึกษากับทางผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการกลางอิสลาม และโต๊ะอีหม่าม ในจังหวัด จึงได้มามาประชุมพูดคุยกัน ให้ความรู้ความเข้าใจกัน ซึ่งทางท่านประธนกรรมการอิสลาม ท่านได้ขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิม ในการทักทายกันของพี่น้องมุสลิมในช่วงเวลาที่มีการทำกิจกรรมทางศาสนาในหมู่มาก ให้ยกมือทักทายกัน แทนการสลาม เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด-19


คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ