เทศบาลนครอยุธยาทำความสะอาดตลาดเจ้าพรหมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19วันที่ 23 มี.ค. ว่าที่ร้อยตรี สม ทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่ กอง สาธารณสุขส่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด- 19 รถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รถดับเพลิง ระดมทำความสะอาด บริเวณตลาดเจ้าพรหม ภายในตลาดสด แผงลอยขาย ของ ร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนนอู่ทอง ถนนนเรศวรโดยทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการระดมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา วัด ที่อยู่ในพื้นที่ของ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้เตรียมจะระดมการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายไปตามชุมชนต่างๆ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงไปในสถานที่มีการวมตัวของคนจำนวนมากหรือหากมีความจำเป็นขอให้ มีการป้องกันสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือทำความสะอาด นอกจากนี้ขอความร่วมมือ ในชุมชน หากพบว่ามีบุคคลที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานค มาพักอาศัยอยู่ในชุมชน ให้ประสานผู้นำชุมชน อสม. เข้าทำการคัดกรองทำประวัติบุคคลเอาไว้
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ