ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย สืบสาน สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทย สู่ความยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้อง Sacit Library สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นประธานเปิดงาน “บทบาทการดำเนินงานของ Sacit เพื่อขับเคลื่อนศิลปหัตถกรรมไทย”

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เปิดเผยว่า sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจในด้านการยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะ มีขอบเขตภารกิจที่กว้างขึ้น โดยดูแลผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีบทบาท 3 ด้าน คือ สืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริม งานศิลปหัตถกรรมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน

ด้านการสืบสาน เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ให้สูญหายไป โดยผ่านกิจกรรมสำคัญในการยกย่องเชิดชูกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ซึ่งได้คัดเลือกเป็นประจำทุกปี นำมายกย่องเชิดชูให้เป็นที่รู้จัก สร้างพื้นที่ทางการตลาดต่างๆ ให้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่างให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น…

ด้านการสร้างสรรค์ เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยและกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มที่ต้องการงานดั้งเดิม ชื่นชอบในอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมก็ยังคงรักษาไว้ สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ก็ให้มีการสร้างสรรค์ทั้งในเรื่องของงานดีไซน์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามตอบโจทย์การใช้งานคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตแต่ให้คงไว้ซึ่งจุดเด่นของงานศิลปหัตถกรรมไทยเช่นเดิม… สามารถ

ด้านการส่งเสริม มุ่งเน้นด้านการตลาดที่ครอบคลุมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การทำแพลตฟอร์มจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ อาทิ sacitshop.com, sacitshop Application หรือการจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะเป็นงาน sacit เพลินคราฟต์, sacit Craft Fair, งานอัตลักษณ์แห่งสยาม และ Craft Bangkok ที่เป็นงานใหญ่ของ sacit เป็นต้น

นอกจากนี้ sacit ยังมีการดำเนินงานอื่นๆ เพื่อสร้างกระแสให้คนรุ่นใหม่ หันมาใช้งานศิลปหัตถกรรมไทยเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ Friend of sacit ที่เป็นศิลปิน ดาราชื่อดังระดับประเทศ มาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจในการเลือกซื้อและเลือกใช้งานศิลปหัตถกรรมไทยในชีวิตประจำวัน โดยสร้างการรับรู้และสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใหม่ๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และอีกกิจกรรม คือ การประกวดผ้าไทย ใส่ได้ทุก Gen ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ส่งผลงานการออกแบบตัดเย็บชุดจากผ้าไทย และส่งผลงาน เข้ามาร่วมประกวดชิงเงินรางวัล และมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจกับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาลองเรียนรู้ในกระบวนการ และขั้นตอนของการสร้างสรรค์ รับรู้ในคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมไทย และได้ทำงานร่วมกันกับช่างฝีมือและชุมชนผู้ผลิต อีกด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ