ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อยุธยาจัดระดมความเห็น ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมพัฒนาจังหวัด 20 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน เปิดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ภายใต้โครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 ปี(พ.ศ.2566 – 2585)

จัดโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นเชื่อมโยงบูรณาการทั้งระบบ ขับเคลื่อนพัฒนาทุกพื้นที่ในจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จาก 16 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ