ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เทศบาลนครอยุธยา อำนวยความสะดวกมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 3,581 ครัวเรือน กว่า30ล้านบาท

วันที่ 25 เมษายน ที่วัดสาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกัน มอบเงินประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( อุทกภัย ปี 2565 ) ด้านการดำรงชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านเรือนเสียหาย จำนวน บ้านเรือน 3,581 ครัวเรือน รวมกว่า 30 ล้านบาท

ว่าที่ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในพื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี 2556 และได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3.581 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิน 30,032,202 บาท โดยมีชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 60 ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวก ให้พี่น้องประชาชนในทุกขันตอนของการสำรวจความเสียหาย และประสานไปยัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การอนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว ซึ่งประชาชนที่มารับเงินช่วยเหลือจากกรณีบ้านเรือนเสียหายจากอุทกภัย ขั้นต่ำจะได้รายละ 5.000 บาท และสูงสุดจำนวนกว่า 18.000 บาท ทั้งนี้การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะทำการมอบตั้งแต่วันที่ 25 – 27 เมษายน 2566 ที่ ลานกิจกรรมวัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ