ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อบจ.พระนครศรีอยุธยา คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทชนะเลิศประเภททั่วไปการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทวิศึกษา จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเลือกเป็น 1 ใน 219 รางวัลนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า รางวัลที่ได้ในครั้งนี้ จะเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาผลงานให้ดีและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนยิ่งขึ้น แม้ผลงานจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่เล็กๆ ของตนเอง แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้พื้นที่อื่นนำไปต่อยอดปรับใช้พัฒนาต่อ โดยมุ่งหวังว่าผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ทุกมิติ ทั้งในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคม และการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น


คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ