ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สวยงาม ยิ่งใหญ่ ซ้อมใหญ่ แสงเสียง”อโยธยาแห่งไมตรีศิลปศรี วีรกษัตราธิราช”

วันที่ 10 ธันวาคม ที่โบราณสถานวัดมหาธาตุ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมชมแสดงแสงเสียง ในชุด “อโยธยาแห่งไมตรีศิลปศรี วีรกษัตราธิราช” รอบซ้อมใหญ่ ที่จะจัดแสดงให้รับชมในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 -20 ธันวาคม นี้

เป็นการแสดงที่ ร้อยเรียงเนื้อหาเป็นบทละครอิงประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา พร้อมใช้เทคนิคการแสดงที่มีความทันสมัย โดย มีดารานักแสดง ผู้พันเบิร์ด พันเอก วันชนะ สวัสดี, โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมภูสิริ พร้อมด้วย นักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยนาฎศิลป์ และช้างแสนรู้จากวังช้าง อยุธยา แลเพนียด การแสดงแบ่งการแสดงออกเป็น 4 องก์ เรื่องราว ของพระมหากษัตริย์ ที่มีสร้างเมืองกอบกู้เอกราชแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ที่ยิ่งใหญ่ประกอบด้วยองก์ที่ 1 สร้างบ้านแปงเมือง ขบวนสักการะเพื่อบูชาสักการะด้วยศรัทธาในพระบารมี และพระปรีชาของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้สร้าง และรังสรรค์ให้อยุธยาได้กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตกาลเป็นนคราที่ยิ่งใหญ่สืบผ่านถึงปัจจุบัน และล่วงไปสู่อนาคต

องก์ที่ 2 รุ่งเรื่องงามวิจิตรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาเป็นเวลาช้านานหลายยุคหลายสมัย มีปรากฏให้เห็นทั้งในด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และด้านการค้าจนได้รับการขนานนามว่า “มหานครแห่งเอเชียอาคเนย์”

องก์ที่ 3 มหานคราเกริกเกรียงไกร กรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองหลวงเก่าของประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้วันเวลาไม่อาจพลิกย้อนให้กลับคืนสู่อดีต แต่ความยิ่งใหญ่ของอยุธยายังปรากฏให้เห็นจนได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองมรดกโลกองก์ที่ 3 สถิตในใจประชา พระราชปณิธาน ของในหลวงรัชกาลที่ 10 อันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ของพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า จนถึงปัจจุบัน

ผู้สื่อข่ารายงานว่าสำหรับการแสดงซ้อมใหญ่ ถึงจะมีความสมบูรณ์เพียง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่การร้องเรียงเรื่องราว สั้นกระชับเน้น พระปรีชาสามารถ และประวัติความเป็นมาของพระมหากษัตริย์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีความสำคัญทั้ง 6 พระองค์ ประกอบการใช้เทคนิคแสงและเสียง จำนวนนักแสดงที่เข้าฉากการแสดง ร้อยกว่าชีวิต การแสดงของช้างแสนรู้ รวมถึงดารานักแสดง ที่ร่วมในการแสดง ทำให้ตื่นตาตื่นใจได้เรียนรู้ประวัติสาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย

โดยจะเปิดทำการแสดงจำนวน 15 รอบ ทั้งนี้ สามารถซื้อบัตรชมหรือติดต่อจองบัตรเข้าชมการแสดงแสดงแสง เสียง ได้ที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3533 5244 และที่หน้างานการแสดงแสงเสียง วัดมหาธาตุ โดยในปีนี้เน้นการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal ท่องเที่ยวสนุกปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย ไปเที่ยวงานยอยศ 11-20 ธันวาคมนี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ