ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เปิดผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล ทั้ง 36 แห่ง อย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล อย่างไม่เป็นทางการ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา มีการเลือกตั้ง 36 แห่ง

อ.พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล (คนเดิม ) 8,903 คะแนน
เทศบาลเมืองอโยธยา วุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร 6,204 คะแนน
อ.เสนา
เทศบาลเมืองเสนา นายชัยวัฒน์ โอภาสสุวรรณ 1,653 คะแนน
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด นายชัย พุฒใจกล้า(คนเดิม)3,848 คะแนน
เทศบาลตำบลหัวเวียง นายธเนศ สนธิ (คนเดิม) 2,065 คะแนน
เทศบาลตำบลสามกอ นางสาวดาวทอง โพธิ์ทอง(คนเดิม) 3,221 คะแนน
เทศบาลตำบลบางนมโค นายวิทยา กิจลำมี 2,724 คะแนน
อ.วังน้อย
เทศบาลเมืองลำตาเสา นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล ( คนเดิม ) 6,592 คะแนน
อ.ท่าเรือ
เทศบาลตำบลท่าหลวง นายบำรุง ม่วงวิจิตร 1,841 คะแนน
เทศบาลตำบลท่าเรือ นายชโลม โปลิตานนท์ 2,023 คะแนน
อ.นครหลวง
เทศบาลตำบลนครหลวง นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม (คนเดิม ) 2,397 คะแนน
เทศบาลตำบลอรัญญิก นายไพโรจน์ พจน์ด้วง 1,812 คะแนน
อ.บางไทร
เทศบาลตำบลบางไทร นายประทีป รามศักดิ์ (คนเดิม ) 5,121 คะแนน
เทศบาลตำบลราชคราม นายกฤษณะ ตันจรารักษ์ 2,711 คะแนน
อ.บางบาล
เทศบาลตำบลบางบาล ชูเกียรติ บุญมี ( คนเดิม ) 4,523 คะแนน
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ นางปรียา แช่มช้อย 2,589 คะแนน
อ.บางปะอิน
เทศบาลเมืองบ้านกรด นายเสกสรร ไกรสดับ (คนเดิม ) 4,361 คะแนน
เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ นายวิชัย ไวยที ( คนเดิม ) 1,348 คะแนน
เทศบาลตำบลบางปะอิน นายมนตรี ยมนา (คนเดิม) 2,795 คะแนน
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง นางวรนุช ม่วงมั่งมี 3,021 คะแนน
เทศบาลตำบลพระอินทราชา นายสุโชติ อัศวโนดม (คนเดิม) 3,366 คะแนน
เทศบาลตำบลบางกระสั้น สรัญญา ลีวัฒนะ 4,355 คะแนน
เทศบาลตำบลปราสาททอง ยุทธนา ก้อนทอง 1,688 คะแนน
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย นายอภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุล (คนเดิม) 3,460 คะแนน
เทศบาลตำลบคลองจิก นางผกามาศ พรรณปัญญา 2,315 คะแนน
อ.บางปะหัน
เทศบาลตำบลบางปะหัน นายวีระชัย สุขเจริญ (คนเดิม) 1,955 คะแนน
อ.มหาราช
เทศบาลตำบลมหาราช นายนิมิต เฉลยอาจ 1,648
เทศบาลตำบลโรงช้าง นายอัฎฐวัฒน์ บรรจงพินิจ (คนเดิม) 2,688 คะแนน
อ.ผักไห่
เทศบาลเมืองผักไห่ นางณีรนุช ศิริผล 2,819 คะแนน
เทศบาลตำบลลาดชะโด นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี (คนเดิม ) ได้​ 2,902 คะแนนครับ คะแนน
อ.ภาชี
เทศบาลตำบลภาชี นายสเกน จันทร์ผดุงสุข (คนเดิม) 2,260 คะแนน
อ.อุทัย
เทศบาลตำบลอุทัย นายอรรถพร บุญจิตรากุล (คนเดิม) 1,434 คะแนน
อ.บางซ้าย
เทศบาลตำบลบางซ้าย นายบุญเลิศ ยี่อำพันธ์ (คนเดิม) 1,746 คะแนน
อ.บ้านแพรก
เทศบาลตำบลบ้านแพรก นายสมจิตร แย้มเยื้อน 845 คะแนน
อ.ลาดบัวหลวง
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง นายสุพจน์ เปียปั่น 872 คะแนน
เทศบาลตำบลสามเมือง นายสำเภา หรุ่นบุญลือ 3,848 คะแนน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ