ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

โรงพยาบาลอยุธยาจัดทำโครงการ ”ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน” เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยดีเดย์ 1 ต.ค. 2561 ระยะแรกเตรียมถุงผ้า 5,000

ข่าวอยุธยา

ข่าอยุธยา : ปัจจุบันการใช้ถุงพลาสติกที่ที่เป็นขยะยากต่อการย่อยสลายเป็นมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ต้องใช้ถุงพลาสติกจำนวนมาก ที่ใส่ยาไปให้กับผู้ป่วยและมารับยาในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณสูงมากขึ้น และถุงพลาสติกเหล่านี้กลับไปเป็นขยะสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม หากมีการลดการใช้ถุงพลาสติกลงจะช่วยลดปัญหาขยะและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากด้วย ในส่วนของในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาทราบ ได้เริ่มรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่บุคลคลากร ในโรงพยาบาล ทุกแผนกเกิดความตระหนักและเข้าใจในการช่วยกันลดหรือเลิกการใช้ถุงพลาสติก ทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้มีการจัดทำโครงการลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่มารับยาจะต้องเตรียมถุงผ้าหรือถุงกระดาษ เพื่อมารับยากลับบ้าน

ข่าวอยุธยา

ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มาจากขยะถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ในช่วงก่อนการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ทางโรงพยาบาลได้รับความร่วมมือจาก จากผู้ประกอบการ คหบดี ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายแม่หญิงกรุงศรีอยุธยา จัดทำถุงผ้าสปันปอนด์ รับน้ำหนักดี ทำความสะอาดง่าย จำนวน 5,000 ใบมามอบให้ทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการแจกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนำยากลับบ้าน ในช่วงของการรณรงค์ หากมีประชาชนหรือผู้สนใจร่วมกันจำทำถุงกระดาษหรือถุงผ้ามามอบให้ทางโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการบรรจุยาให้กับผู้ป่วยแทนใช้ถุงพลาสติก เป็นการร่วมกันลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย สามารถติดต่อได้ที่แผนกเภสัชกรรม ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ข่าวอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ