ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สอง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ยื่นหนังสือผู้ว่าอยุธยาปิดโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19

วันที่ 27 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกื้อกูล ด่านชัยวิชัยวิจิตร สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 3 เข้ายื่นหนังสือต่อนายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในการยื่นหนังสือในครั้งนี้เป็นการยื่นข้อเสนอให้คณะกรรมการควบคุมโรคพิจารณาแนวทางในการวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบการรวมถึงการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้กับประชาชนรับทราบแนวทางปฏิบัติของทางราชการ

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่าตนและนายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เขต 3 พรรคภูมิใจไทย จากการได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และ ติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 พบว่ายังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก พบว่าผู้ติดเชื้อมีการแพร่ระบาดจากโรงงานอุตสาหกรรม และนำไปสู่ชุมชนเราได้รับคำร้องเรียนจากประชาชน ข้อมูลทางสื่อและข้อมูลซึ่งเป็นทางการ และพบว่ามีการปิดบังข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อและปล่อยทิ้งแรงงานที่ติดเชื้อโควิด 19 จึงมีข้อเสนอดังนี้ 1. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น และตั้งหน่วยสื่อสารเพื่อให้ประชาชนไม่แตกตื่น และเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 2. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาเรื่องการปิดหรือมาตรการดูแลโรงงานที่ไม่มีมาตรการให้เข้มงวด หรือปิดโรงงานทั้งหมดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดมาสู่ชุมชน 3. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ Home Isolation ให้เพียงพอกับความต้องการของพี่ น้องประชาชนทั้งนี้หากมีมาตรการใดเพิ่มเติมหรือข้อติดขัดเรื่องใด ๆ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถทำได้ ถ้าไม่ขัดต่อกฎหมาย พวกกระผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเข้าไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ตนเองเห็นด้วยว่า หากโรงงานไหนมีศักยภาพในแนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ bubble and sealed ซึ่งทำได้ก่อนเกิดการติดเชื้อภายในสถานประกอบซึ่งทำให้ไม่ต้องหยุดประกอบกิจการ และหากพบว่ามีการปิดบังข้อมูลผู้ติดเชื้ออยากให้คณะกรรมการควบคุมโรคลงมติปิดสถานประกอบการเพื่อดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเป็นระบบด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ