ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ผู้ว่าอยุธยาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน รองรับดูแลผู้ป่วย 150 เตียง

วันที่ 31 สิงหาคม นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศาสนติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตรวจสอบความพร้อม เยี่ยมศูนย์พักคอย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) โดยมี ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประธานศูนย์พักคอย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ

สำหรับศูนย์พักคอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ใช้สถานที่โดมอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียนเป็นศูนย์พักคอย โดย ได้รับความ เมตตา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร และ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19 อยู่ในระหว่างการพักคอยเข้าสู่ระบบ มาพักเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยจะรองรับผู้ติดเชื้อได้ 150 เตียง และที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา อีก 60 เตียง

จากนั้นไปตรวจ เยี่ยมสถานที่พักคอยสำหรับพระสงฆ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยใช้อาคารโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน หลังเก่าภายในวัดศาลาปูนสร้างเป็นห้องพักสำหรับพระสงฆ์ที่ติดเชื้อสามารถรับได้จำนวน 70 เตียง

นายภานุ แย้มศรี ผวจ. พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ แต่ทางจังหวัดมีสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อตามอำเภอต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ภาวะการรอเตียงลดลง และการร้องเรียนของประชาชนน้อยลง เนื่องจากจำนวนที่พักสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีเพิ่มขึ้น รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนก็เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมาตรการต่าง ๆ ที่สำคัญยังคงไว้ต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความห่างไกลจากโรคโควิด 19 ที่เรายังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร กล่าวว่า ศูนย์พักคอยแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง วัดและ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และเพื่อสนองตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ที่ให้วัดช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดวิกฤติโควิด โดยคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จึงมอบแนวทางพระดำริ ให้กับวัดที่มีความพร้อมนำไปปฏิบัติ ซึ่งต้องขอบคุณว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศล นายกเทศมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชน จัดสถานที่ให้พักคอย รวมถึงมีการจัดสรรวัคซีนมาให้พี่น้องประชาชนได้รับภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดการบูรณาการร่วมกันหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งจะทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบรรเทาลงได้ไม่มากก็น้อย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ