ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อบจ.พระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 11 พฤศจิกายน ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายนวพร ผ่องวาสนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส.อบจ.พระนครศรีอยุธยา เขต1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นางสาวจิตภัสสร ปานเฟือง ปลัด อบต.บ้านป้อม รักษาการ นายก อบต. ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายในพื้นที่ตำบลบ้านป้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน รวม 756 ครัวเรือนนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล กล่าวว่า หลังเกิดภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน รวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันน้ำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ส่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม และในครั้งนี้ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม แจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในการดำรงชีวิตต่อไป และจะให้ความช่วยเหลือในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคตามวงรอบอย่างต่อเนื่องทั้ง 14 อำเภอ
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ