ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

รองผู้ว่าอยุธยา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชาวบ้านอำเภอลาดบัวหลวง

วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่วัดลาดประทุมคงคาราม อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์อำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง นายอำเภอลาดบัวหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดย พระธรรมรัตนมงคล เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จำนวน 150 ชุดสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย ลาดบัวหลวง ท่าเรือ ภาชี นครหลวง และอำเภอบ้านแพรก รวม 132 ตำบล 800 หมู่บ้าน 55,636 ครัวเรือน

รวมทั้งมีวัดที่ได้รับผลกระทบ 112 วัด และมัสยิด 10 แห่ง ซึ่งทางจังหวัด และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว จำนวน 75,261 ชุด โดยอำเภอลาดบัวหลวง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน 1,781 ครัวเรือน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ