ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พ่อเมืองอยุธยา นำตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ

วันที่ 7 มกราคม ที่ ห้องประชุมบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมติดตามการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 100% พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยมี พันเอก ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานนายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า การตรวจคัดกรองเชิงรุก ATK ในวันนี้ เป็นการจัดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้ข้าราชการที่อยู่ในศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคน 100% หลังกลับจากภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัด นำชุดตรวจ ATK มาตรวจให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ทราบว่าตัวเองติดเชื้อมาหรือไม่ จะได้ปฏิบัติตัวเองและดูแลตัวเองให้ถูกต้อง ไม่นำมาแพร่เชื้อในที่ทำงาน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าก่อนกลับบ้านให้ท่านตรวจหาเชื้อด้วย ATK ด้วย เพราะห่วงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้าน ถ้าทราบว่าติดให้ไปรักษา และฝากไปถึงทางอำเภอและหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ้าท่านมีโอกาสตรวจเชื้อ ATK ให้ดำเนินการ เพื่อเป็นการป้องกันเพื่อนร่วมงานและตัวท่านเองอีกด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ