ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

กลุ่ม 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน และมทร.สุวรรณภูมิ จัดงานมหกรรม UP EXPO 2021 ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

วันที่ 26 มกราคม ห้องประชุม 320320 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ(หันตรา) และ ดร.สมพล รัชตะพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรม UP EXPO 2021 ศูนย์กลางเศรษกิจยั่งยืน ที่
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ตัวแทนเกษตรกร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
สำหรับการจัดมหกรรม UP EXPO 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30-19:30 น. ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าคัดสรรเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP สินค้าจากผู้ประกอบการ SME และ Start up รุ่นไหม่ ของดี 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน รวมถึงกิจกรรมอบรมอาชีพฟรีให้กับผู้เที่ยวชมงาน และการอบรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมล่วงหน้าได้ทาง เพจเฟซบุ๊ค UP EXPO 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (Future Innovation) จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ภาคอุตสาหกรรม SME -Start up และปราชญ์ชุมชน จุดถ่ายแบบสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและมีชื่อเสียงของทั้ง 6จังหวัดภาคกลางตอนบน ผ่านระบบเทคโนโลยีเสมอจริง (AR) ที่ทันสมัย มีเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์ อาทิ หัวข้อ “BCG Mode! โอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน “เกษตรอินทรีย์ LOW CARBON” เป็นต้น

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ยังให้ความสำคัญและเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting) ซึ่งคาดว่ามหกรรม UP EXPO2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จะเป็นเวทีนำร่องในการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะด้านดิจิตอลส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร รวมถึงการสร้างคลัสเตอร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับกลุ่มจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจ 4.0และ ไทยแลนด์ 4.0 “สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างยั่งยืน”
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ