ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พ่อเมืองอยุธยา ให้กำลัง ครอบครัวเด็กที่ พ่อ-แม่ เสียชีวิตจากโควิด-19 มอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา

วันที่ 27 มกราคม นายวีระชัย นาคมาศ ผวจพระนครศรีอยุธยา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็ก ที่ บิดา- มารดา เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7 ครอบครัว รวมเด็ก 10 ราย ในพื้นที่อำเภอวังน้อย อุทัย นครหลวง ท่าเรือ และอำเภอบางปะหัน เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ เด็กและผู้ปกครอง ต่างขอบคุณและมีกำลังใจที่ท่านผู้ว่าฯ มาดูแลช่วยเหลือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ได้ติดตามดูแลครอบครัวเด็กๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบ บิดา -มารดา เสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 22 ครอบครัว เด็กที่ได้รับผลกระทบ 30 ราย
ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจเยี่ยมเด็กในพื้นที่อำเภอบางปะอิน บางไทร เสนา ผักไห่ บางบาล และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 13 ครอบครัว รวมเด็ก 17 ราย ทั้งนี้ จังหวัดได้นำเสนอชื่อเด็กเข้าขอรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกรายที่อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามลำดับต่อไป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ