ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อยุธยาจัดงานวันพุทรากรุงเก่า สร้างการรับรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่บริเวณวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผวจ.พระนครศรีอยุธยานายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเปิดงาน “วันพุทราประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค 2565 มีนายวิรัตน์ แข็งขัน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการประชาชนมาร่วมในพิธีเปิด บริเวณภายในงานมีการออกร้านค้า ผลผลิตพุทราแปรรูป มาจำหน่าย

นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามรการจัดงาน“งานวันพุทราประวัติศาสตร์ (JUJUBE FESTIVAL)”โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลักขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็ดพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของประชาชนไทยทั่วไป และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกร เพื่อเป็นการสงเสริมและอนุรักษ์ต้นพุทราและไม้ผลอื่น อันเป็นพืชสำคัญของประวัติศาสตร์ที่คู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้เป็นพื้นที่เป็นแหลงเรียนรู้ที่มาของพุทราเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสงเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่บ่งบอกการเป็นเอกลักษณ์เป็นเมืองกรุงเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในงานยังมีการประกวดภาพถ่ายและภาพวาดจากประชาชนและนักเรียนด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ