ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม U2T for BCG ยกระดับผลิตภัณฑ์ตำบลมุ่งสู่สากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวอโณทัย ทิพเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นประธานเปิดงาน U2T for BCG ที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ จัดขึ้น

โดยมี ตัวแทนจากพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ จาก มทร.สุวรรณภมิ มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นางสาวอโณทัย ทิพเนตร กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบโครงการ U2T for BCG ที่มุ่งหวังเสริมศักยภาพให้ตำบลที่เข้าร่วมในโครงการ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบล โดยรับผิดชอบดูแลทั้งสิ้น 29 ตำบล ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี ผนวกกับการมีวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้รู้จริง ปฏิบัติได้มีความเป็นมืออาชีพ จึงได้บูรณาการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และสร้างรายได้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าและความคืบหน้าของการลงพื้นที่ทุกตำบลจริงจนได้ผลลัพธ์เป็นสินค้าหรือบริการจากภูมิปัญญาทรงคุณค่าของชาวบ้านแต่ละตำบล ในโครงการ U2T for BCG ที่ดูแลโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภายในงานมีการออกร้านค้าของดีของแต่ละอำเภอ กว่า 28 ร้านค้า มีการแสดงดนตรีจากศิลปิน อาร์ม กรกันต์ ที คุณแพรรี่ ไพรวัลย์ มาร่วมพูดคุยและแนะนำเทคนิคการขายบนโลกออนไลน์ ในกิจกรรม “กลยุทธ์ไลฟ์สดขายของ ให้ยอดออเดอร์พุ่งกระฉูด” โดยงานจะมีถึงวันที่ 18 กันยายน ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ