ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

โรงเรียนปัณณวิชญ์จัดกิจกรรมฯโชว์ความรู้ความสามารถนักเรียน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดง นิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงผลงานทักษะทางวิชาการของนักเรียน และการพัฒนาการความรู้ ความสามารถในการแสดงออกของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษา

ผู้สื่อข่ารายงานว่า ที่โรงเรียนปัณณวิชญ์ ต.คุ้งล้าน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.ฉันทนา เปียทองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอริชัย เปียทอง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เป็นประธานกิจกรรม OPEN HOUSE สานสัมพันธ์ปัณณวิชญ์ ครั้งที่ 15 มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดง นิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงผลงานทักษะทางวิชาการ ของนักเรียน และการพัฒนาการความรู้ ความสามารถในการแสดงออกของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษา

ดร.ฉันทนา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE สานสัมพันธ์ปัณณวิชญ์ เราว่างเว้นการจัดกิจกรรมมา 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ ของนักเรียนและคุณครู ในรอบปีการศึกษา 2565 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง จากการสอบ o-net เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน มีนักเรียนของเรามีผลคะแนน 100 คะแนน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ