ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เทศบาลนครอยุธยา แต่งชุดไทย ประชุมสภา สมาชิกถือดาบเข้ามาประชุมด้วย สร้างสีสันประชาสัมพันธ์ งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (สท.) เข้าร่วมประชุมพร้อมกับฝ่ายราชการประจำ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยในการประชุมครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี นำสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาพเทศบาลแต่ละท่านแต่งชุดไทยกันมากันอย่าสวยงาม บางรายมีการถือมีดดาบแบบนักรบสมัยโบราณ เข้ามาร่วมประชุมด้วย ต่างพากันถ่ายภาพกันไว้เป็นที่ระลึก บรรยากาศเหมือนเป็นการประชุมในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าการนำสมาชิกและคณะผู้บริหารรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด ประจำปี 2566 ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมาเก็บภาพ เป็นที่ระลึกรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยคงอยู่สืบไป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ