ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เปิดอบรมคณะสงฆ์อยุธยาก่อนสอบบาลี ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่อาคารพระปริยัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

โดยพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพระพนัญเชิงวรวิหาร นำรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าสำนักศาสนศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ.พระนครศรีอยุธยา คณะพระวิทยากร เข้าร่วม

ในการอบรม คณะสงฆ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู้และสร้างฉันทะในการศึกษาภาษาบาลี ระดมกำลังสติปัญญาของคณะวิทยากร ด้านการถ่ายทอดความรู้ ให้นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในการสอบบาลีสนามหลวง สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของคณะสงฆ์ในเขตจังหวัด และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระธรรมโพธิมงคล เปิดเผยว่า การอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามมติที่ประชุมระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ที่มุ่งหมายในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภาษาบาลี ให้ได้รับการเอาใจใส่จากพระภิกษุสามเณรและเจ้าสำนักศาสนศึกษา ตลอดถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการ+

โดยในปี 2567 มีผู้ขอเข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบตามโครงการฯ นี้ 247 รูป/คน แยกเป็นชั้น ชั้นประโยค 1-2 มีจำนวน 127 รูป บาลีศึกษา 16 คน ชั้นประโยค ป.ธ. 3 มี 39 รูป บาลีศึกษา 2 คน ชั้นประโยค ป.ธ. 4 มี 37 รูป บาลีศึกษา 1 คน ชั้นประโยค ป.ธ. 5 มี 23 รูป บาลีศึกษา 2 คน มีคณะพระวิทยากรผู้สอนและพระวิทยากรผู้ตรวจรวม 71 รูป

สำหรับ ภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล และน้ำปานะ ตลอดการอบรม 15 วัน ได้รับความอุปถัมภ์จากกองทุนอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค 2 เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจากคณะศรัทธาสาธุชนโดยทั่วไป ในส่วนของอาคารสถานที่อบรม สถานที่พัก และสถานที่ฉันภัตตาหาร ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพระภิกษุสามเณรวัดใหญ่ชัยมงคล นำโดยพระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ