ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอยุธยา นำลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด ประชาชน แสดงพลังถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารโรงเรียน ลูกเสือเนตรนารี ในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และพสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีม่วง โทนสีม่วง ร่วมกันแสดงพลัง ความจงรักภักดี ต่อสถานบัน พระมหากษัตริย์ ถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี ช้างจากวังช้างอยุธยา แลเพนียด ร่วมด้วย

จากนั้น ว่าที่ ร.ต. สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนลูกเสือ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 โรงเรียน โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครูอาจารย์ ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ

ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัด ในครั้งนี้ เป็นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสิ่งสำคัญ ต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารี

จึงได้นำคณะครู- ลูกเสือเนตรนารี ผู้บริหารของเทศบาล และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันแสดงพลัง ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่า “เรายึดมั่น เราเชื่อมั่น และศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์” โดยจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้ใครหรือคนกลุ่มใดมาดูหมิ่น หรือคิดในสิ่งที่ไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ว่าที่ ร.ต.สมทรง กล่าว




คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ