ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ จูงมือดูภาพยนต์

วันที่ 22 มี.ค. ที่โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Movie Day เปย์รอยยิ้ม” มอบความสุขแก่ผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือ ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ ด้วยการจัดให้ผู้สูงอายุได้เข้าชมภาพยนตร์ พร้อมรับประทานอาหาร

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การชมภาพยนตร์จะเป็นกิจกรรมทางสังคมอีกทางหนึ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ช่วยกระตุ้นความคิด ก่อเกิดแรงบันดาลใจ หรือสะท้อนภาพชีวิต นำไปสู่การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนพูดคุย ทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ทางศูนย์การค้า จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาและพัฒนาสังคมไทย สร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่ดีและมีคุณภาพ เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “Movie Day เปย์รอยยิ้ม” ตามโครงการ “อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ เปิดฉายภาพยนตร์ เรื่อง “พระมหาชนก” โดยมี ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ และผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เครือข่ายศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน

นอกจากนี้ ภายหลังรับชมภาพยนตร์ นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ที่เกิดในเดือนมีนาคม ได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อาหาร Food Park อีกด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้ดำเนินธุรกิจที่สอดผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มาอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ “อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม” อาทิ โครงการ Christmas Charity ตุ๊กตากอดอุ่น, กิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข”, การเปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ในกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต”, กิจกรรม “นัดพบแรงงาน” อีกทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมจังหวัดฯ ตอบแทนสังคม ร่วมเลี้ยงช้างเนื่องในโอกาสวันช้างไทย และร่วมขบวนเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 เป็นต้น
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ