ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พระสงฆ์เดินลงจากโบราณสถานพระเจดีย์ชัยมงคลสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว

วันที่ 3 ต.ค.ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาส นำพระสงฆ์ จำนวน 22 รูป เดินลงจากโบราณสถาน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นแถวยาวอย่างสวยงาม เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มากันเป็นครอบครัวสวมใส่ชุดขาว นำข้าวสารอาหารแห้งข้ามต้มมัด ลูกโยน มาร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีโบราณโดยมีนักเรียนชายหญิงแต่งกายเป็น เทวดา นางฟ้า โปรยข้าวตอกดอกไม้ ตลอดเส้นทางไปจนถึงศาลาการเปรียญพระครูสิริชัยมงคล กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหลังจากพุทธ เจ้าทรงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตลอดเข้าพรรษา ขณะเสด็จ กลับลงมาพุทธศาสนิกชนได้รอรับเสด็จใส่บาตรสำหรับวัดใหญ่ชัยมงคล พระสงฆ์จะเดินลงมา จากพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นโบราณสถาน สำคัญอายุหลายร้อยปี ที่สมเด็จพระนเรศวร มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะต่อ ข้าศึก เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันสืบต่อมาเป็นภาพของของความสวยงาม ความศรัทธาของประชาชน


คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ