ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สืบสานประเพณีตักบาตรเทโว พระสงฆ์ 18 รูป เดินลงจากโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคล

วันที่ 22 ตุลาคม ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำพระสงฆ์ 18 รูป ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด เดินลงจากโบราณสถาน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะต่อข้าศึก
เพื่อรับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชนมากันเป็นครอบครัว ที่สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง นำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มมัด ลูกโยน ตักบาตรเทโวโรหณะสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล หลังจากพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตลอดเข้าพรรษา ขณะเสด็จกลับลงมาพุทธศาสนิกชนได้รอรับเสด็จใส่บาตร
โดยทางวัดใหญ่ชัยมงคล ยึดถือปฏิบัติประเพณีตามแบบโบราณ จะจัดขึ้นหลังจากวันออกพรรษา 1 วัน ให้พระสงฆ์ที่บวชพรรษา เดินลงมาจากโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นภาพที่สวยงาม และยังเป็นมงคลกับชีวิตอีกด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ