ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) พร้อมมอบน้ำดื่ม 2,400 ขวด พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง นายอำเภอลาดบัวหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชนของตำบลพระยาบันลือให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่า ในวันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) พร้อมให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่สู้สถานการณ์น้ำท่วมที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับการประปานครหลวงส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทุกภาคส่วน ที่เป็นกำลังสำคัญด่านหน้าในการช่วยกันฝ่าวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ครัวเรือน วันนี้ ได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของทั้งภาครัฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวชุมชนตำบลพระยาบันลือ ที่แสดงให้เห็นถึงพลังชุมชนในการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างเข็มแข็ง สะท้อนถึงความสำเร็จของชาวตำบลพระยาบันลือในด้านการเป็นแบบอย่างของชุมชนเข็มแข็งสามัคคี มีจิตสาธารณะ มีการบริหารจัดการบูรณาการที่ดีร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบชุมชนแก่ชุมชนในตำบลอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โกนเซิน” และพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน เป็นต้นมา รวมกับพายุ “คมปาซุ” ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น จนเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร โดยมีพื้นที่ประสบภัยรวม 14 อำเภอ 136 ตำบล 809 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 54,819 ครัวเรือน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ