ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปรับเป็นพื้นที่สีฟ้า นำร่องการท่องเที่ยว ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า ทาง ศบค.หรือท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งเมื่อ วันที่ 30 พ.ย. ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด แต่ได้รับการยกเว้น 1 อำเภอ คือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นพื้นที่สีฟ้านำร่องการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จะสามารถผ่อนคลายได้เฉพาะในส่วนของอำเภอพระนครศรีอยุธยา เช่น การจำหน่ายสุราในร้านอาหารและการนั่งดื่มสุรา ซึ่งตอนนี้ ร้านอาหารสามารถจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่มาทานอาหารได้ จำกัดเวลาถึงแค่ 21.00 น. ขอให้ทางร้านปฏิบัติตามมาตรการเรื่องของเวลา เพื่อจะได้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ทางปกครองจังหวัด ร่วมกับตำรวจ และ กอ.รมน. ลงตรวจตราและให้คำแนะนำ จึงขอความร่วมมือร้านอาหารและลูกค้านักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยและภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความก้าวหน้าการผ่อนคลายกิจการและร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต และมาตรฐานขั้นตอนการเปิดเมืองสำหรับนักท่องเที่ยว เฉพาะในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งรายงานผลการเปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ผ่านการประเมินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติม โดยเน้นมาตรการ COVID Free Setting ในการเปิดเมืองตั้งแต่วันนี้ (1 ธันวาคม) ทุกคนต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้สอดรับกับข้อกำหนด ศบค. ใน 3 มาตรการเชิงรุก ประกอบด้วย 1.การฉีดวัคซีนเชิงรุกในภาพรวมให้ได้ 90% และกลุ่ม 608 ให้ได้ 80% 2.การตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK โดยให้ทุกอำเภอสำรวจความต้องการ และ 3.ตรวจตราสถานบริการหรือคล้ายสถานบริการ ตลอดจนกิจการที่อาจเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดในวงกว้าง โดยให้คำแนะนำก่อนบังคับใช้กฎหมาย พร้อมขอให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว สามารลงทะเบียน Booster เข็ม 3 หรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ติดต่อลงทะเบียนได้ที่สถานพยาบาล หรือ รพ.สต.ทุกแห่งใกล้บ้านได้
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ