ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 73 ปี มอบรถพยาบาล 2 คัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ วัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชสิทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภอผักไห่ เจ้าอาวาสวัดตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 73 ปี โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ อาทิ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตในพิธีจำนวนมาก

พร้อมกันนี้พระราชสิทธิโสภณ ได้มอบรถ มอบรถพยาบาล จำนวน 2 คัน ให้กับโรงพยาบาล มหาราช และโรงพยาบาลวังน้อย และมอบ ห้องกายภาพบำบัดพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แก่โรงพยาบาลผักไห่

โดย พระราชสิทธิโสภณ ได้ให้ความอุปถัมภ์ในการทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 73 ปี จากคณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการทำบุญ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,971,225 บาท

พระราชสิทธิโสภณ เป็นพระเถระที่มีเมตตาจิตสาธารณะ ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติอุทิศตนปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ตามสมควร ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 8 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม และด้านสามัคคีธรรม เป็นต้น โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ประชาชนประจำตำบลที่พระเดชพระคุณรับผิดชอบในภาพรวมของคณะสงฆ์ พระเดชพระคุณได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตตั้งมั่น ประกอบด้วย กตัญญูและกตเวทิตาธรรม อุปถัมภ์บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และงานสงเคราะห์อื่น ๆ ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ถึงปัจจุบัน ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานกว่า 53 ปี รวมให้ความอุปภัมภ์บริจาคแล้ว จำนวน 651,702,086 บาท
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ