ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อบจ.พระนครศรีอยุธยา ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร

วันที่ 1 สิงหาคม ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กรรุ่นที่ 2

โดยมีนายสุจิน บุญมาเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ และมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 78 ราย

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน ใส่ใจจริยธรรม และพฤติกรรมตนเองอย่างมีคุณธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี การฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาจิต ให้เป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่อง ปูระกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความเข้าใจการทำงานร่วมกัน อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการให้บริการประชาชนดุจญาติมิตร มีความอ่อนน้อมในการให้บริการ สร้างความประทับให้กับผู้มาใช้บริการ โดยมีพระวิทยากร มาบรรยายข้อคิด และแนวการดำเนินการให้รับฟัง
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ