กกต.อยุธยาเรียกว่าที่ผู้สมัครประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจการหาเสียง

ข่าวอยุธยา วันที่ 1 ก.พ.ที่โรงแรม เดอะคาวาลิ ซ่า รีสอร์ท ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายนพดล คงสมโอษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมชี้แจ้งวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง และการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.พร้อมทีมงานของว่าที่สมัคร ส.ส. จากพรรคการเมืองต่างๆร่วม16 พรรคการเมือง เข้ารับฟังการชี้แจ้งคณะกรรมการเลือกตั้ง พระนครศรีอยุธยา

นายนพดล คงสมโอษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า มีข้อกฎหมายในการเลือดตั้ง ระเบียบวิธีการปฎิบัติ ในการเลือกตั้ง ที่ออกใหม่ แตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะการหาเสียง ทางสื่อโซเชียล ซึ่งผู้สมัครต้องทำความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ รวมไปถึงขนาดของป้ายหาเสียง รูปแบบของป้ายหาเสียง

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกพรรคการเมือง ให้ว่าที่ผู้สมัคร ตัวแทนพรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียง และเครื่อข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดความเข้าใจ ร่วมกัน ทำให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำความผิดกฎหมาย ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และใสร้ายป้ายสีกัน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ